ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΠΤΕΡΑ


Aedes albopictus  

argaiv1119


Aedes albopictus


Aedes aegyptii


Anopheles gambiae


Culex pipiens


Culex pipiens  

ΘΗΛΥΚΟ                                                    ΑΡΡΕΝ

 

 

Ceratopogonidae


Ceratopogonidae


Culicoides sp.


Culicoides sp.

Phlebotomus sp.


Phlebotomus sp.


Psychodidae


Simulidae


Calliphora sp.


Phormia sp.


Chrysomyia sp.


Sarcophagidae


Tabanidae


Tabanidae


Stomoxys calcitrans


Stomoxys calcitrans – Musca domestica


Musca domestica


Musca domestica