ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ

argaiv1065


 

ΟΙΚΙΑΚΟΣ MUS MUSCULUS


 

ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΜΥΣ RATTUS NORVEGICUS


ΜΙΚΡΟΕΠΙΜΥΣ RATTUS RATTUS


ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ APODEMUS


ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ

ΚΟΙΝΟΣ ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ MICROTUS ARVALIS


ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ

ARVICOLA TERRESTRIS


ΞΑΝΘΟΑΡΟΥΡΑΙΟΣ

CLETHRIONOMYS GLAREOUS


ΑΣΠΑΛΑΚΕΣ

ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑΣ

TALPA EYROPA