ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΕΝΕΣΙΣ
argaiv1395
Διεύθυνση:
Καπετάν άγρα 63
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 2310253031
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: 6937475357 - 6937475358