ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΕΝΤΟΜΑ ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ- ΚΡΟΤΩΝΕΣ

argaiv1395

Κρότωνες (τσιμπούρια)

 

 • Τάξη:        Acarina
 • Οικογένεια:   Argasidae – μαλακά τσιμπούρια
 • οικογένεια:   Ixodidae – σκληρά τσιμπούρια
 • Γναθόσωμα, χειληκέρατα, υπόστωμα, προσακτρίδες.
 • Καλυμμένα στη βλάστηση τα σκληρά τσιμπούρια.
 • Οι εξάποδες μικροσκοπικές προνύμφες προσκολλώνται σε σπονδυλωτούς ξενιστές και μυζούν αίμα. Οι νύμφες φέρουν τέσσερα ζεύγη ποδών.
 • Παρασιτούν σε θηλαστικά, πτηνά και ερπετά.
 • Ο άνθρωπος είναι τυχαίος ξενιστής.

Βιολογικά χαρακτηριστικά και υγειονομική σημασία.

 • Επιμονή στην απομύζηση αίματος
 • Ευρύτατη γεωγραφική διασπορά
 • Πολύ σκληρό και ανθεκτικό σώμα
 • Απουσία φυσικών εχθρών
 • Πολλούς ξενιστές
 • Μακροβιότητα (ζουν μέχρι 14 χρόνια)
 • Μεγάλη αναπαραγωγική ικανότητα. Γεννούν μέχρι 18000 αυγά. Σε αρκετά είδη παρατηρείται παρθενογένεση.
 • Μυζούν αίμα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης
 • Αντέχουν στην έλλειψη τροφής (μέχρι 7 έτη)

Υγειονομική σημασία