ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΕΝΤΟΜΑ ΨΥΛΛΟΙ

argaiv1395

Ψύλλοι

 • Τάξη:        Siphanoptera
 • Είδη:        περίπου 2500: (Pulex irritans ψύλλος του ανθρώπου, Ctenocephalides canis – σκύλων, Ctenocephalides felis – γατών, Xenopsylla cheopis – τρωκτικών)
 • Είναι εκτοπαράσιτα αιμομυζητικά αρθρόποδα που παρασιτούν σε θηλαστικά και πτηνά.
 • Τα αρσενικά άτομα διακρίνονται εύκολα από τα θηλυκά διότι έχουν το άκρο της κοιλιάς ανασηκωμένο.
 • Μεταδίδουν Πανώλη – Ενδημικό τύφο και Μελιταίο πυρετό. Τα περιττώματά τους μεταφέρουν μολύσματα και παραμένουν μολυσματικά περισσότερο από ένα χρόνο.

Καταπολέμηση ψύλλων

 • Ελέγχουμε τα κατοικίδια ζώα και απεντομώνουμε τους χώρους που κινούνται και αναπαύονται.
 • Ελέγχουμε την παρουσία και τα ίχνη ποντικών και αρουραίων (κριτήριο η ύπαρξη περιττωμάτων)
 • Υπενθυμίζουμε την διατήρηση σωστής υγιεινής στους χώρους (ξενιστές).
 • Αναζητούμε και καταστρέφουμε τις φυσικές φωλιές των τρωκτικών.
 • Προτείνουμε ή εφαρμόζουμε μόνο βελτιωμένα τρωκτικοκτόνα για ριζική καταπολέμηση (σύγχρονα κηρώδη αιμολυτικά).
 • Προγραμματίζουμε συχνές επισκέψεις για τον έλεγχο και την εξόντωση των ψύλλων αλλά πολλές φορές απαιτούνται περισσότερες από μία εφαρμογές (ψεκασμοί).
 • Προτιμούμε τη χρήση ψυχρών εκνεφωτών – Cold foggers.
 • Σε κατοικημένους χώρους και ιδιαίτερα μέσα στα σπίτια μας επιλέγουμε το σωστό και ακίνδυνο (ατοξικό) εντομοκτόνο και ελέγχουμε την ύπαρξη ακμαίων στα έπιπλα και κυρίως χαλιά, μάλλινες κουβέρτες, pullover κλπ.
 • Ψεκάζουμε ΜΟΝΟ προσβεβλημένες περιοχές με εντομοκτόνο της επιλογής μας.