ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ

argaiv1395

 

Εφαρμογές Απεντομώσεων

Σκοπός της απεντόμωσης είναι ο έλεγχος και η καταπολέμηση, παντός είδους εντόμων, που μπορούν να δημιουργήσουν εστίες μόλυνσης μέσα στα κτίρια και η παρουσία τους εγκυμονεί κινδύνους για το προσωπικό, τους επισκέπτες και το περιβάλλον.

Απεντόμωση καλείται το σύνολο των ενεργειών που αποβλέπει στην απαλλαγή του χώρου κυρίως από βαδιστικά και ιπτάμενα έντομα. Περιλαμβάνει τρία σταδία :
1) ΠΡΟΛΗΨΗ.
2) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ.
3) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ.

ΠΡΟΛΗΨΗ: Είναι το σύνολο των ενεργειών, που κατά την εκτέλεση τους δυσκολεύουμε τις προσπάθειες επιβίωσης των εντόμων. Οι ενέργειες αυτές υπαγορεύονται από τον βιολογικό κύκλο και τις συνήθειες του κάθε εντόμου, που αποτελεί στόχο. Κατευθύνονται από τον ειδικό τεχνικό και εκτελούνται σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: Περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εργασιών, που αποσκοπούν στην εξάλειψη ενός καλά εγκατεστημένου πληθυσμού παρασίτων . Η καταπολέμηση περιλαμβάνει την εφαρμογή των παρασιτοκτόνων στα σημεία όπου συχνάζουν και ζουν τα έντομα . Η εφαρμογή επιτυγχάνεται με ειδικά μηχανικά μέσα [ψεκαστήρες προπιέσεως - εκνεφωτήρες (θερμού ,ψυχρού ) -διασκορπιστές -ηλεκτρικές εντομοπαγίδες κλπ]. ανάλογα με τις ιδιομορφίες τις ανάγκες των χώρων και το είδος των προς αντιμετώπιση παρασίτων. Επίσης ανάλογη είναι και η επιλογή των παρασιτοκτόνων υπολειμματικής δράσης δηλαδή μεγάλου χρονικού διαστήματος δράσης .
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ : Προϋποθέτει όλες τις παραπάνω ενέργειες - χωρίς καμία να αναιρεί την άλλη - για την απομάκρυνση των εντόμων.

 

 

Ανάλογα με το είδος του εντόμου και τον χώρο όπου πρέπει να το αντιμετωπίσουμε επιλέγουμε μία από τις παρακάτω μεθόδους ή τον κατάλληλο συνδυασμό τους:

Με τη μέθοδο του ψεκασμού με ψεκαστήρα προπιέσεως . Μέσα σε κτίρια ψεκάζουμε στις γωνίες (σημείο σύνδεσης τοίχων και εδάφους), στις ανωμαλίες (σχισμές) των επιφανειών, πίσω ή κάτω από συσκευές ή εξοπλισμούς και όπου αλλού κρίνουμε απαραίτητο. Με την μέθοδο αυτή, επιτυγχάνουμε ακρίβεια στα σημεία (για την οχύρωση των «κρίσιμων» σημείων συγκέντρωσης των εντόμων. Πολλές φορές την χρησιμοποιούμε και για την εφαρμογή σκευασμάτων με μεγαλύτερη υπολειμματική δράση. Στους εξωτερικούς χώρους, και για την αποφυγή εισβολής των εντόμων, ψεκάζουμε τα σημεία εισόδου και τα σημεία όπου συνήθως επιλέγουν για να πολλαπλασιαστούν. Με την μέθοδο αυτή αντιμετωπίζουμε επιτυχώς, όλα τα μεγάλα έντομα (κατσαρίδες καφέ και μαύρες, σκορπιούς, κλπ) και με μερική επιτυχία μικρότερα έντομα (μικρές καφέ κατσαρίδες, κορέους, τσιμπούρια, ψαράκια, γεωργικά έντομα σε οριζόντιες αποθήκες, κλπ). Γενικά η μέθοδος είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την πρόληψη.

Με τη μέθοδο του νεφελοψεκασμού, με ηλεκτρικό εκνεφωτή (FOGGER- ψυχρού) , χειρός ή αυτοφερόμενο γίνεται διάχυση , σε μικροσταγονίδια (microns), του εντομοκτόνου φαρμάκου. Έτσι έχουμε 100% κάλυψη όλων των επιφανειών και εισχώρηση του φαρμάκου σε γωνίες και δυσπρόσιτα σημεία. Το εντομοκτόνο υπάρχει παντού, και από όποιο σημείο του χώρου και αν περάσει έρπων έντομο ή επικαθίσει ιπτάμενο, θανατώνεται. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά γιατί δεν χρειάζεται να περιμένουμε το πέρασμα του εντόμου από την ψεκασμένη επιφάνεια αλλά το βρίσκουμε εμείς στην φωλιά του ή στην κρυψώνα του. Με την μέθοδο αυτή αντιμετωπίζουμε επιτυχώς, όλα τα έντομα (περιλαμβανομένων μικρής καφέ και καφέ-μαύρης κατσαρίδας, του σκώρου, των εντόμων των αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων κ.λπ.) Γενικά η μέθοδος είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την καταπολέμηση, όλων των εντόμων υγειονομικής σημασίας.

Η μέθοδος αυτή έχει υπολειμματική δράση αρκετών εβδομάδων.

Με τη μέθοδο του νεφελοψεκασμού, με ηλεκτρικό εκνεφωτή (FOGGER- θερμού) γίνεται διάχυση του εντομοκτόνου φαρμάκου σε μορφή καπνού. Έτσι έχουμε 100% κάλυψη όλων των επιφανειών και εισχώρηση του φαρμάκου σε γωνίες και δυσπρόσιτα σημεία. Με τη μέθοδο αυτή γίνεται καταπολέμηση όλων των εντόμων που βρίσκονται στο χώρο τη στιγμή της εφαρμογής της απεντόμωσης.

Με τη χρήση δολωματικών εντομοκτόνων, άοσμων, σε μορφή ζελέ (gel) για κατσαρίδες. Με ειδικό ‘’πιστόλι’’ τοποθετούνται στα ευαίσθητα σημεία που κυκλοφορούν και πολλαπλασιάζονται οι κατσαρίδες σταγόνες ελκυστικών εντομοκτόνων δολωμάτων. Το αποτέλεσμα είναι η θανάτωση αυτών που έρχονται σε επαφή με το gel αλλά και αυτών που στη συνέχεια θα φάνε και την ψόφια κατσαρίδα ( εξαιτίας του κανιβαλισμού που τις διακρίνει ).Έτσι πετυχαίνουμε μία σε βάθος θανάτωση αφού ο κανιβαλισμός γίνεται κύρια στη φωλιά τους.

ΣΚΟΝΙΣΜΑ εφαρμόζεται με ειδικούς εκνεφωτές ή απλές συσκευές επιπάσεως. Με την μέθοδο αυτή προλαμβάνουμε επιτυχώς ή αντιμετωπίζουμε με σχετική επιτυχία τα έντομα των αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων. Η υγρή εκνέφωση έχει περιθωριοποιήσει το σκόνισμα στις αποθήκες και μόνο.

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ UVA ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ηλεκτρικής εκκενώσεις ή με κολλητική επιφάνεια. Τοποθετούνται στο ύψος όπου πετούν τα έντομα και έτσι επιτυγχάνουμε την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων χωρίς τη χρήση χημικών σκευασμάτων.

ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ με την χρήση ασφυκτικών αερίων αντιμετωπίζουμε όλα τα έντομα, σε όποιο στάδιο ανάπτυξης και αν βρίσκονται. Την μέθοδο αυτή εφαρμόζουμε στην απεντόμωση γεωργικών προϊόντων, αλλά και μεταφορικών μέσων. Στον θάλαμο απεντόμωσης που διαθέτουμε την χρησιμοποιούμε και για την καταπολέμηση του σαρακιού σε έπιπλα. Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και μετά από ειδική άδεια, μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για την καταπολέμηση του σαρακιού και σε ολόκληρα σπίτια.

 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ :

Τα εντομοκτόνα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι άοσμα, επαφής και στομάχου, προκαλούν στο έντομο παράλυση, λήθαργο και θάνατο, έχουν υπολειμματική δράση η οποία εξαρτάται από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες του χώρου και από το είδος της επιφάνειας που ψεκάστηκε.

Ο βαθμός θνησιμότητας των εντόμων που προσβάλλονται, είναι 90-99% ενώ έχουν χαμηλή τοξικότητα για τα θερμόαιμα.

Χρησιμοποιούνται σε διάφορες μορφές (formulations) και με διαφορετικές δραστικές ουσίες (συχνή εναλλαγή τους) έτσι ώστε να μην δημιουργείται τυχόν ανθεκτικότητα στα έντομα.

 

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τον νόμο Ν.721/77.