ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ


 

argaiv1395

2.ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ(ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ) :

Τα τελευταία χρόνια πολλές από τις λοιμώδεις ασθένειες, οι οποίες είναι σε ύφεση, παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη έξαρση σε χώρους με ανθρώπινη δραστηριότητα. Ιδιαίτερα στους χώρους όπου συνωστίζονται άτομα , έχουν καταγραφεί κρούσματα λοιμωδών ασθενειών ανάμεσά τους.

Για τους λόγους αυτούς καθίσταται αναγκαία ειδική επέμβαση με κατάλληλα φάρμακα για την καταπολέμηση ιών και μικροβίων αλλά και την προφύλαξη των χώρων έως την επόμενη εφαρμογή.

Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούμε καταπολεμούν ιούς(γρίπης, ηπατίτιδας, κλπ), μικρόβια μηνιγγίτιδας, βακτήρια, μύκητες.

Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων( ΕΟΦ).

Η μη τοξικότητα των φαρμάκων για τον άνθρωπο, μας επιτρέπει την χρήση τους σε όλους τους χώρους. Έχουν την ικανότητα να διεισδύουν και στα πιο απρόσιτα σημεία, φτάνοντας έτσι σε όλες τις πιθανές εστίες μόλυνσης. Λόγω της υψηλής βιοδιασπασιμότητας τους δεν διαβρώνουν μέταλλα, πλαστικά, ξύλα, κλπ., ενώ παράλληλα λειτουργούν και ως αποσμητικά.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

  • ·Με τη μέθοδο του νεφελοψεκασμού, με ηλεκτρικό εκνεφωτή(FOGGER - ψυχρού) γίνεται διάχυση, σε μικροσταγονίδια(microns), του απολυμαντικού φαρμάκου. Έτσι έχουμε 100% κάλυψη   όλων των επιφανειών και εισχώρηση του φαρμάκου σε γωνίες και δυσπρόσιτα μέρη.

Η επαναχρησιμοποίηση του χώρου είναι άμεση και δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο.