ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

 

argaiv1395

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

 

Μυοκτονία 

Μυοκτονία καλείται το σύνολο των ενεργειών, που αποβλέπει στην απαλλαγή του χώρου από τρωκτικά .Περιλαμβάνει τρία σταδία:
1)ΠΡΟΛΗΨΗ .
2)ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
3)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ: Είναι οι ενέργειες , που κατά την εκτέλεση τους δυσκολεύουμε τις προσπάθειες επιβίωσης των τρωκτικών. Οι ενέργειες αυτές υπαγορεύονται από τον βιολογικό κύκλο και τις συνήθειες ή τις ιδιότητες των τρωκτικών. Κατευθύνονται από τον ειδικό τεχνικό και εκτελούνται σε συνεργασία με τον πελάτη.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: Περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εργασιών ,που αποσκοπούν στην εξόντωση των τρωκτικών . Σαν πρώτη ενέργεια αναφέρεται η ταυτοποίηση του είδους πχ ( ποντικούς - αρουραίους κ.λπ. ). Αυτή η εργασία επιτυγχάνεται με την αναζήτηση των ιχνών ( αποχωρήματα - ροκανίσματα - ζημιές ή ως και οπτική επαφή .) όπου μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τον συνολικό πληθυσμό των τρωκτικών ,τους διαδρόμους και τα περάσματα τους. Οι κολλητικές παγίδες και οι φάκες ,μπορούν να φανούν χρήσιμες σε μικρές προσβολές, αλλά σίγουρα γίνονται "αναγνωρίσιμες" από τα τρωκτικά μετά από 3 ή 4 ημέρες. Οι δολωματικές εφαρμογές είναι αυτές που προσδίδουν οριστικές λύσεις στο πρόβλημα. Αφορά την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών μυοκτονίας με μηχανισμό ανοίγματος ασφαλείας(προδιαγραφών HACCP,ISO) .

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ: Γίνεται με τακτικό έλεγχο και επαναδόλωση των δολωματικών σταθμών μυοκτονίας.

Η κοινωνία των τρωκτικών είναι με τέτοιο τρόπο οργανωμένη, ώστε μόνο με σωστό προγραμματισμό μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, γι αυτό ξεκινάμε πάντα με ένα πρόγραμμα καταπολέμησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
1η Φάση : Λεπτομερής έλεγχος κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου. Τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε ζώνες   εξωτερικά και εσωτερικά των κτιριακών εγκαταστάσεων σε αποστάσεις ανάλογα με την προσβολή..

2η Φάση Σε διάστημα 6- 7 ημερών, μετά την τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών, γίνεται έλεγχος και επαναδόλωση. Το στάδιο αυτό   επαναλαμβάνεται εάν είναι απαραίτητο, μέχρι να παρατηρηθεί   μείωση της κατανάλωσης των δολωμάτων στους σταθμούς. Σε όσους δεν έχει παρατηρηθεί κατανάλωση τροφής,   τους αλλάζουμε θέση.
Τελευταία Φάση : Δολώνουμε τους δολωματικούς σταθμούς με καινούρια δολώματα και ελέγχοντας στη συνέχεια ανά μήνα ή δεκαπενθήμερο, προλαβαίνουμε οποιαδήποτε νέα είσοδο τρωκτικών.

Προϋποθέσεις : Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν επισημανθεί τα σημεία εισόδου των τρωκτικών και να έχουν ελεγχθεί.  

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ : Η τοποθέτηση των δολωμάτων σε σταθμούς είναι απαραίτητη γιατί:

  • Τα τρωκτικά ακολουθούν πάντα τις ίδιες διαδρομές και   τρέφονται σε προφυλαγμένα μέρη.
  • Τα δολώματα προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία ή άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να τα αλλοιώσουν και συνεπώς να μειώσουν την αποτελεσματικότητα τους (ελκυστικότητα- δραστικότητα).
  • Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται σταθερά με ειδικά στηρίγματα έτσι ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος διασκόρπισης του φαρμάκου και να έρθει σε επαφή με το προσωπικό σας, επισκέπτες και ζώα που δεν είναι στόχος εξόντωσης.
  • Πιστή εφαρμογή της οδηγίας 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Οι δολωματικοί σταθμοί θα αριθμηθούν σε ειδικές ενδεικτικές ταμπέλες και η θέση τους θα υποδεικνύεται στο ειδικό σχέδιο κάτοψης του χώρου.

 

ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ :

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι δολώματα σε διάφορες μορφές και με διαφορετικές δραστικές ουσίες (συχνή εναλλαγή τους) έτσι ώστε να μην δημιουργείτε τυχόν ανθεκτικότητα στα τρωκτικά. Τα μυοκτόνα δολώματα είναι αντιπηκτικά « νέας γενιάς» των οποίων οι δραστικές ουσίες εμποδίζουν την πήξη του αίματος στο συκώτι του τρωκτικού και έχουν την ιδιότητα να ελκύουν τα τρωκτικά με την οσμή τους ( δεν την αντιλαμβάνεται η ανθρώπινη όσφρηση ). Η λήψη της δόσης αυτής έχει σαν αποτέλεσμα το τρωκτικό να πεθαίνει 3 – 10 ημέρες αργότερα και στη συνέχεια να μουμιοποιείται, χωρίς να δημιουργεί δυσάρεστες οσμές.

Μικρές επεμβάσεις ή Άμεσες. Είναι δυνατόν να επέμβουμε, με παγίδες που έχουν κολλώδη επιφάνεια με ελκυστική ουσία, σε περιορισμένο χώρο ή εκεί όπου δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών.