ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ

 

argaiv1395

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ

Τα διάφορα είδη ποντικών και αρουραίων είναι φορείς παθογόνων οργανισμών. Είναι η αποθήκη για τις μεταδοτικές ασθένειες, όπως:

 • Πανώλη
 • Τυφοειδής πυρετός (Rickettsia mooseri)

*Επιδημικός

*Ενδημικός

 • Τριχινέλλωση (Trichinella spiralis)
 • Σαλμονέλλωση (Salm. typhimurium)
 • Λεπτοσπείρωση ή νόσος του Weil

(L. icterohaemorrahagiae)

 • Rat-bite-fever (Spirillum minus και Streptobacillus moniliformis)

Ασθένεια από δάγκωμα ποντικού.

 

ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ

Εμφανίζεται με τέσσερις μορφές στην Ελλάδα:

 • Ικτεροαιμορραγική (Leptospira icterohemorragiae): Πολύ επικίνδυνη. Γνωστή σαν νόσος του Weil.

Συμπτώματα - Πυρετός, ίκτερος, ήπαρ, νεφρά.

 •  Γριποτυφώδης : Γνωστή σαν πυρετός των ελών ή νόσος της Λάσπης. Οφείλεται στην L. gripotyphosa.   Διαφέρει ως προς τις ορολογικές αντιδράσεις.

Συμπτώματα - Κυρίως νεφρικές επιπλοκές.

 •  Κυνικών καυμάτων : Λιγότερο επικίνδυνη.
 •  Νόσος των χοιροβοσκών : Νόσος του Scell. Οφείλεται στην L. pomona. Λιγότερο επικίνδυνη με υψηλό πυρετό.

Όλα τα είδη Leptospira εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα δια των βλεννογόνων ή πληγών ή αμυχών του δέρματος. Γενικώς τα διάφορα είδη Rattus είναι οι ξενιστές της λεπτοσπείρωσης και μεταδίδεται με δάγκωμα και τα ούρα του.

ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΙΑΣΕΙΣ

Είναι θανατηφόρες ασθένειες για τον άνθρωπο που προκαλούνται από βακίλλους της οικογενείας Spirochetales, γνωστούς σαν σπειροχαίτες. Προσβάλλουν κυρίως το συκώτι του ανθρώπου προκαλώντας μολυσματικό ίκτερο με πολλές υποτροπές. Υπάρχουν 3 γένη:

 •  Το γένος Borrelia : Μεταδίδεται με ψείρες, ψύλλους και κατσαρίδες, και προκαλούν τον Υπόστροφο Πυρετό. Υπάρχουν πολλά είδη - Ισπανικός, Περσικός, Αφρικάνικος, κλπ.
 • Το γένος Treponema : Είναι ο φορέας της σύφιλης.
 • Το γένος Leptospira : Προκαλεί την λεπτοσπείρωση