ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΤΙΚΑ

argaiv1395

 

ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ-FUMIGANTS  

Τι είναι τα καπνογόνα;

  1. Είναι χημικές ουσίες που δρουν σε μορφή αερίου και σε ορισμένες θερμοκρασίες και πιέσεις είναι θανατηφόρες για τα έντομα ή και για μύκητες και βακτήρια
  2. Σε συγκεκριμένες συγκεντρώσεις σαν αέρια έχουν την ιδιότητα να διαπερνούν την μάζα του προς απεντόμωση ή απολύμανση προϊόντος επιφέροντας τον θάνατο εντόμων και παθογόνων μικροοργανισμών

Πότε τα χρησιμοποιούμε;

  1. Όταν δεν μπορούμε να ελέγξουμε μια π.χ. εντομολογική προσβολή με άλλες κατασταλτικές μεθόδους σε πάσης φύσεως οριζόντιες αποθήκες, silos, βαγόνια, αμπάρια πλοίων, κενούς χώρους άλλα μεταφορικά μέσα που είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν άλλα εντομοκτόνα, containers κλπ.

Διαφορές με άλλα εντομοκτόνα

  • Χρησιμοποιούνται μόνο σε κλειστούς στεγανούς χώρους με άριστη μόνωση και όχι σε κατοικημένους χώρους
  • Δρουν πάντοτε σε αέριο μορφή και έχουν άριστη διεισδυτικότητα
  • Θανατώνουν (στην απαιτούμενη συγκέντρωση) όλα τα έντομα στον κλειστό χώρο και σε όλα τους τα στάδια
  • Πρέπει να χρησιμοποιούνται από εξειδικευμένους επιστήμονες σύμφωνα με το ΒΔ 143/1967 και απαιτείται άριστη γνώση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων από επιστήμονες χρήστες τέτοιων σκευασμάτων, καθώς και των μέτρων ασφαλείας για τον ανθρώπινο παράγοντα
  • Δεν πρέπει να προκαλούν ζημιές στα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν (ποιοτικές αλλοιώσεις, ανεπιθύμητα υπολείμματα, οσμές κα).
  • Τα καπνογόνα είναι πολύτιμα μόνο όταν χρησιμοποιούνται σαν μέρος ολοκληρωμένου προγράμματος υγιεινής συνδυασμένα με προγράμματα καθαρισμού και διαδικασίες σωστής αποθήκευσης, στοιβασίας και γενικότερα διαχείρισης των προς απεντόμωση-απολύμανση προϊόντων