Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΣΤΟΧΟΙ

Υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας διαμέσου εξαιρετικών υπηρεσιών.

Θεμελίωση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης παρέχοντας υπηρεσίες εξαιρετικής ποιότητας.

Πρωτοποριακές για τα Ελληνικά Δεδομένα και Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες παρασιτικού ελέγχου PEST CONTROL, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη, γιατί για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός.

Εγγύηση  για την επίτευξη των στόχων μας:

  • ·Στελέχωση του προσωπικού από επιστήμονες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικευμένους στην διαχείριση κάθε λογής παρασίτων.
  •  Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, σε χρήση σύγχρονων μεθόδων και μέσων ολοκληρωτικού παρασιτικού ελέγχου, μέσω συνεχών σεμιναρίων, σε εξωτερικό(PEST EX 2007 UK) και εσωτερικό(σεμινάρια Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών & Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
  •  Συνεργασία με τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς ελέγχου παρασίτων.
  • ·Πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM), άριστα αποτελέσματα με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
  • ·Πλήρη μηχανοργάνωση όλων των διαδικασιών λειτουργίας.
  • ·Διαδικασίες Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.
  • ·Άριστες εργασιακές συνθήκες.
  • ·Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τόσο των εργαζομένων της εταιρίας μας όσο και των πελατών.
  • ·Πλήρη εφαρμογή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου.
  • ·Προσήλωση στην διατήρηση του άριστου επιπέδου ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών με μηδενικά επίπεδα ατυχημάτων και καταστροφών εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και προϊόντων.